1 / 15
0

Eiropas līderi

Kuras valsts sabiedrība visvairāk uzticas ārstiem?

Portugālē ārstiem uzticas 95% pilsoņi, kas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Igaunijā 87% pilsoņu, Latvijā 68% pilsoņi, Bulgārijā 55% pilsoņi.

Igaunija

Latvija

Portugāle

Bulgārija

Kuras ES dalībvalsts pilsoņi ir visvairāk apmierināti ar dzīvi?

Dānijā 97% pilsoņu saka, ka ir apmierināti ar dzīvi. Salīdzinājumā Francijā tādu ir 86%, Itālijā 75%, Latvijā arī 75%.

Dānija

Francija

Itālija

Latvija

Kuras ES dalībvalsts publiskais sekors visvairāk tērē kultūras pakalpojumiem (rēķinot pret ekonomikas lielumu)?

Atbilstoši 2019.gada "Eurostat" datiem, Ungārija tērē vislielāko īpatsvaru kultūras pakalpojumiem - 1.1% no sava IKP. Salīdzinājumā - Latvija tērē 1% no IKP, Īrija - 0,2%, Grieķija - 0,1%.

Grieķija

Īrija

Latvija

Ungārija

Kuru ES dalībvalsti visbiežāk apciemo starptautiskie tūristi?

Pirms Covid-19, Francija bija vispopulārākais starptautiskā tūrisma galamērķis ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē - to 2018.gadā apciemoja 89 miljoni cilvēku

Kipra

Grieķija

Francija

Nīderlande

Kurā ES dalībvalstī dzīvo garākās sievietes?

Atbilstoši 2016.gada "Imperial College London" pētījumam, Latvijā dzīvo ne tikai Eiropas, bet arī pasaules vidēji garākās sievietes

Lietuva

Latvija

Horvātija

Malta

Kuras ES dalībvalsts 15 gadīgajiem skolēniem ir vislabākās matemātikas zināšanas?

Atbilstoši 2018.gada starptautiskā novērtējuma PISA datiem, līderis ir Igaunija (8.vieta pasaulē). Latvija pasaulē ir 24.vietā.

Čehija

Igaunija

Dānija

Portugāle

Kurai ES dalībvalstij ir vislabākie rezultāti korupcijas uztveres indeksā (mazāk korupcijas)?

Dānijai ir ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē vislabākie korupcijas uztveres indeksa rezultāti (2020.gadā)

Igaunija

Dānija

Luksemburga

Īrija

Kurā ES dalībvalstī ir visaugstākais dzīves līmenis (pēc pirktspējas rādītājiem)?

Luksemburgai 2020.gadā, rēķinot uz vienu iedzīvotāju un pirktspējas kategorijās, bija visaugstākais dzīves līmenis

Vācija

Luksemburga

Spānija

Dānija

Kuras ES dalībvalsts iedzīvotājiem ir savstarpēji vislīdzīgākie ienākumi?

Atbilstoši 2019.gada datiem, Slovākijas iedzīvotājiem ir savstarpēji vislīdzīgākie ienākumi (otrajā vietā Slovēnija). Latvija, turpretī, ir starp ES visnevienlīdzīgākajām sabiedrībām, atpaliekot tikai no Bulgārijas un Lietuvas

Slovākija

Austrija

Zviedrija

Francija

Kura ES dalībvalsts ir pirmajā vietā Eiropas inovāciju reitingā?

Zviedrija, Somija un Dānija ir ES inovatīvākās dalībvalstis

Zviedrija

Vācija

Rumānija

Īrija

Kurā ES dalībvalstī ir visvairāk informācijas un komunikāciju tehnoloģiju speciālistu?

2021.gadā šādu speciālistu visvairāk bija Zviedrijā, Somijā, Nīderlandē un Igaunijā. Vismazāk - Grieķijā. Latvijas rādītājs ir vidēji zems.

Igaunija

Zviedrija

Grieķija

Portugāle

Kuras ES dalībvalsts iedzīvotāji ir vistolerantākie pret darba kolēģiem ar atšķirīgu ādas krāsu?

2019.gada aptauja parādīja, ka 96% Nīderlandes pilsoņi justos droši, strādājot kopā ar kolēģi, kuram ir melna ādas krāsa. Viszemākais šis rādītājs ir Ungārijā - 46%, Latvijā - 64%.

Lietuva

Ungārija

Dānija

Nīderlande

Kurā ES dalībvalstī ir visvairāk UNESCO kultūras mantojumu vietu?

Itālijā ir 58 vietas, kurām UNESCO piešķīris īpašu statusu

Ungārija

Malta

Itālija

Vācija

Kurā ES valstī ir visilgākais sagaidāmais mūža ilgums?

Atbilstoši aptaujas Eurostat 2019.gada datiem, spāņi var cerēt nodzīvot vidēji 84 gadus. Otrajā vietā ir itāļi, tad zviedri. ES vidējais rādītājs ir 81 gads.

Spānija

Dānija

Grieķija

Somija

Kurā ES valstī ir vislabākā vides kvalitāte?

OECD Labākas dzīves indekss vides kvalitātes ziņā topa augšgalā liek Islandi un Norvēģiju, bet no ES valstīm - Zviedriju

Polija

Zviedrija

Latvija

Austrija